Pazarlama iletişimi, e-ticaret dünyasına adım attığınızda, geleneksel ticaretin temellerinden önemli dersler çıkarabilirsiniz. Temel mantık aynı olmasına rağmen, e-ticaret dijitalleşmiş ve daha sofistike bir versiyonudur. Her ikisinin de temelinde ise pazarlama yatar. Geleneksel ve dijital pazarlama, ticaretin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak pazarlama çalışmalarının meyvelerini toplamak için doğru bir pazarlama iletişimi şarttır. E-ticaret yaparken, dijital bir dilde pazarlama iletişimi stratejileri yürütmeniz gerekir. Bu bağlamda, pazarlama iletişiminin doğru tanımını ve ne olmadığını öğrenmek önemlidir.

Pazarlama İletişimi Nedir?

Pazarlama iletişimi, üretici ve satıcıların, hedef kitlesi olan tüketicilere ulaşmak için kullandığı tüm pazarlama araçlarını içeren bir kavramdır. Temelde, iletişim sürecinin merkezinde potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları tatmin etmek vardır, bu da sonuç olarak kar elde etme amacına hizmet eder. Pazarlama iletişimi, geleneksel medya gibi araçlarla birlikte internet ve sosyal medya gibi dijital platformları da içerir.

Pazarlama genel olarak, ürün veya hizmetlerin satıcıdan alıcıya aktarılma sürecidir ve bu süreç belirli planlamalar ve organizasyonlarla yönetilir. Bu sürecin tarafları üretici/satıcı ile tüketici/alıcıdır ve bu taraflar arasındaki ilişki pazarlama iletişimi çalışmalarıyla kurulur. Pazarlama iletişimi, bir ürün veya hizmetin piyasaya sürülmesinden tüketilmesine kadar olan süreçte etkin bir rol oynar.

Pazarlama İletişiminin Özellikleri Nelerdir?

Pazarlama iletişimi, karmaşık bir kavram olup, çeşitli tanımlarla anlatılabilir. Ancak her tanımın temelinde benzer bir mantık yatar. Asıl tanımı, kendi pazarlama iletişimi stratejinizi oluşturarak yapabilirsiniz. Pazarlama iletişiminin bazı özellikleri şunlardır:

 1. Klasik iletişim ögelerini ve pazarlama dilini bir arada barındırır.
 2. Temel amacı, mevcut ve potansiyel müşterilerin zihninde olumlu bir marka algısı oluşturmaktır.
 3. Müşteri deneyimleri, önerileri, şikayetleri ve talepleri değerlendirilerek çalışmalar yapılır.
 4. Potansiyel müşterilere ulaşmak, temel hedeflerinden biridir.
 5. Müşteriler genellikle iletişime kapalı olabilir, bu nedenle iletişim uzmanları müşteriyi çekebilecek argümanlar üretmeye odaklanır.
 6. Küçük ve büyük pek çok ögenin bir bütün olarak kabul edilir.
 7. Logo renginden personel kıyafetlerine, web sitesi tasarımından fiziksel mağaza dekorasyonuna kadar her eylem, pazarlama iletişiminin bir parçası olabilir.
 8. Sadece reklamla sınırlı değildir, sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluk gibi girişimlerle de pazarlama iletişimi kurulabilir."

Bu özellikler, pazarlama iletişiminin geniş ve çeşitli bir konsept olduğunu gösterir, çünkü marka algısının oluşturulması ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi gibi pek çok unsuru içerir.

Pazarlama İletişimi Nedir?

Pazarlama İletişiminin Amaçları Nelerdir?

Pazarlama iletişimindeki amaçlar, tercih edilen yaklaşıma ve şirketin hedeflerine bağlı olarak değişebilir. Kullanılan pazarlama teknikleri, genellikle "satış" odaklı ve "iletişim" odaklı olarak iki farklı yaklaşıma ayrılabilir.

Satış Odaklı Yaklaşım: Bu yaklaşım, temelde satışları artırmaya odaklanır. Pazarlama iletişiminin başarısı, satışların artış oranına göre ölçülür. Satış odaklı pazarlama iletişimi, doğrudan ürün veya hizmetlerin satışını artırmak için tasarlanır. Ancak, bu yaklaşımın tek başına sürdürülebilirliği sınırlıdır ve müşteri ilişkileri üzerinde derin etkiler bırakmaz.

İletişim Odaklı Yaklaşım: İletişim odaklı yaklaşımda ise satış, sadece süreçlerden biri olarak görülür. Asıl önemli olan, markanın varlığını ve değerlerini mevcut ve potansiyel müşterilere doğru iletebilmektir. Bu yaklaşım, satışa odaklanmak yerine marka bilinirliğini artırmayı, müşteri sadakatini kazanmayı ve uzun vadeli müşteri ilişkileri geliştirmeyi hedefler.

Pazarlama iletişiminin amaçları arasında şunlar bulunabilir:

 • Satışları artırmak ve tekrar eden satış sayılarını çoğaltmak.
 • Ürünlerin akılda kalmasını sağlamak ve marka bilinirliğini artırmak.
 • Potansiyel müşterilerin markayı ve ürünleri tanımasını sağlamak.
 • Markaya ve ürünlere karşı olumlu algı oluşturmak ve müşterilerin kalite algısını yükseltmek.
 • Kitle psikolojisi üzerinden hedef kitle mensuplarının davranışlarını şekillendirmek.
 • Sadık müşteriler yaratmak ve markayı geniş kitlelere tanıtmak.
 • Belirli dönemlerde markayı ve ürünleri hatırlatmak.
 • Ürün ve iş geliştirmek, inovasyon yapmak.

Bu amaçlar, şirketin pazarlama stratejisine ve hedeflerine göre değişiklik gösterebilir. Önemli olan, pazarlama iletişiminin satış ötesinde marka değerini artırmaya ve müşteri ilişkilerini güçlendirmeye yönelik bir strateji olarak ele alınmasıdır.

Pazarlama İletişimi Önemli mi?

Pazarlama iletişimi, her markanın başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Ancak, her marka pazarlama iletişimine yeterince önem vermemiş olabilir ve hedefleri doğrultusunda farklı stratejiler izleyebilir. Her marka, pazarlama iletişiminden faydalanır, ancak bazıları tüm stratejilerini buna dayandırır. Bir markayı sadece renginden, sloganından veya logosundan tanıyorsanız, o marka pazarlama iletişimi konusunda başarılı olmuştur.

E-ticaret pazarında rekabetin yoğunluğu göz önüne alındığında, bu tanınırlık sadece satışları artırmakla kalmaz, aynı zamanda markanın uzun vadeli başarısını da sağlar. Marka kimliği oluşturma sürecinde önemli olan pazarlama iletişimi, müşterilerin güvenini kazanmada kilit bir rol oynar. Güvenilir bir markaya sahip olan müşteriler, genellikle sadık kalır ve bu da marka değerini artırır. Sadık müşteriler, maddi gelirden daha fazla öneme sahiptir, çünkü markanın uzun vadeli başarısını sağlarlar.

Eğer güvenilir ve tanınır bir marka oluşturup sadık müşterilere sahip olmak istiyorsanız, pazarlama iletişiminin önemini kavramalısınız. Örneğin, bir kampanya sırasında belirli bir ürünü indirimli fiyatla sunarsanız, daha önce markanızı tercih etmemiş olan müşterileri çekebilirsiniz. Ancak, bu müşterilerin sadakati, fiyatlar normale döndüğünde azalabilir. İşte bu noktada pazarlama iletişimi devreye girer; müşterinin ürün fiyatından çok markanın değerine odaklanmasını sağlayarak tekrarlayan satışları teşvik eder.

Pazarlama İletişimi

Pazarlama İletişimi Nasıl Yapılır?

Pazarlama iletişimi yönetimi, tercih edilen strateji kadar önemlidir çünkü doğru tekniklerin kullanılması hedefe ulaşmayı sağlar. Pazarlama iletişimi ve ikna tekniklerinin bir arada kullanılması, hedefe daha hızlı ulaşmayı sağlar. Başarıya ulaşmak için doğru planlama yapılmalıdır. Pazarlama iletişimi planlama süreci aşamaları şu şekildedir:

 1. Durum Analizi Yapmak: Mevcut durumu ve pazar koşullarını değerlendirme.
 2. Hedefleri Belirlemek: İletişim stratejisinin hedeflerini netleştirme.
 3. Pazarlama İletişimi Stratejisini Belirlemek: Hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemleri belirleme.
 4. Strateji Doğrultusunda İzlenecek Yolu Çizmek: Belirlenen stratejiyi uygulama planı hazırlama.
 5. Bütçeye Uygun Adımlar Atmak: Planlama sürecini bütçeye uygun şekilde gerçekleştirme.

Bu süreçte pazarlama otomasyonu da kullanılabilir çünkü hedef kitlenin isteklerini belirlemek önemlidir. Pazarlama iletişiminin temelinde hedef kitlenin tatmini vardır çünkü hedef kitlenin güvenebileceği bir marka önemlidir. Otomasyonlar ve yazılımlar ile detaylı veriler toplanabilir. Pazarlama iletişimi çalışmalarından bazıları şunlardır:

 • Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Yürütmek
 • Müşteri İlişkileri Yönetimini Gerçekleştirmek
 • Marka, Ürün, Ambalaj ve Kurumsal Anlamda Görsel İletişim Ögeleri Oluşturmak
 • Birebir Satış Faaliyetlerini Geliştirmek
 • Doğrudan Pazarlama Faaliyetlerine Yatırım Yapmak
 • Genel Reklam Faaliyetlerini Yürütmek
 • Genel Pazarlama Faaliyetleri İçin Strateji Belirlemek

Promosyon, Sponsorluk ve Viral Pazarlama Gibi Çalışmalar Yapmak

Pazarlama İletişimi Modelleri Nelerdir?

Pazarlama iletişimi çalışmaları, etkili olduğunda başarılı olur. Bu nedenle, pazarlama iletişimi yöntemleri oluşturulurken, hedef kitle merkeze yerleştirilir. Ancak, demografik veriler ve değer segmentasyonu sadece başlangıç noktasıdır; gerçekten etkili bir iletişim için kitle içindeki davranışlar, eğilimler ve yaşam tarzları da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, aşağıdaki etki yaratma adımları atılmalıdır:

Etkiler Hiyerarşisi Modeli ile Müşterinin Aşamasını Belirleyin: Müşterinin satın alma yolculuğunda hangi aşamada olduğunu belirlemek için etkiler hiyerarşisi modelini kullanın.

AIDA Modeline Uygun Mesaj Oluşturun: Dikkat çekici, ilgi uyandırıcı ve harekete geçirici bir mesaj oluşturun. AIDA modelini (Dikkat, İlgi, Düşünce, Eylem) kullanarak mesajınızı bu aşamalara göre şekillendirin.

En Uygun Zamanı Bekleyin: İletişime geçmek için en uygun zamanı belirleyin. Müşterinin dikkatinin ve ilgisinin en yüksek olduğu zaman dilimlerini tespit ederek iletişim stratejinizi buna göre planlayın.

Hedef Kitle ile Marka Arasında Bağ Kurun: Hedef kitle ile marka arasında güçlü bir bağ kurun. Müşterilerin markanıza değer vermesini ve sadık olmalarını sağlayacak duygusal bağlar oluşturun.

Müşteriler İçin Deneyim Yaratın: Kitle içindeki müşterilere özel deneyimler sunun. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlayın ve onlara özelleştirilmiş, değerli deneyimler sağlayarak markanızın değerini artırın.

E-Ticarette Dijital Pazarlama İletişimi

E-ticaretin büyümesiyle birlikte dijital pazarlama iletişimi de giderek önem kazanmaktadır. E-ticaret platformları, dijital pazarlama iletişimi aracılığıyla potansiyel müşterilere ulaşarak marka bilinirliğini artırabilir, ürün ve hizmetlerini tanıtabilir ve satışları artırabilir. İşte e-ticarette dijital pazarlama iletişiminin önemli yönleri:

Web Sitesi Optimizasyonu: E-ticaret sitenizin SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) ile optimize edilmesi, potansiyel müşterilerin sizi daha kolay bulmasını sağlar. İyi bir SEO stratejisiyle, arama motorlarında üst sıralarda yer alarak organik trafik elde edebilirsiniz.

Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal medya platformları, e-ticaret markaları için etkili bir pazarlama kanalıdır. Doğru stratejiyle, hedef kitlenize erişebilir, marka bilinirliğinizi artırabilir, etkileşimi teşvik edebilir ve ürünlerinizi tanıtabilirsiniz.

E-posta Pazarlaması: E-posta pazarlaması, mevcut müşterilere özel teklifler sunma, yeni ürünleri tanıtma ve müşteri ilişkilerini güçlendirme açısından etkili bir araçtır. Segmentasyon ve otomasyon gibi tekniklerle daha kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturabilirsiniz.

İçerik Pazarlaması: Değerli ve ilgi çekici içerikler oluşturarak hedef kitlenizin dikkatini çekebilirsiniz. Blog yazıları, video içerikler, ürün incelemeleri ve rehberler gibi içeriklerle potansiyel müşterilerinizi eğitebilir ve güvenlerini kazanabilirsiniz.

Dijital Reklamcılık: Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads gibi dijital reklam platformları aracılığıyla hedef kitlenize doğrudan ulaşabilirsiniz. Hedeflenmiş reklam kampanyalarıyla satışları artırabilir ve geri dönüşüm oranlarınızı optimize edebilirsiniz.

Mobil Pazarlama: Mobil cihazların kullanımının artmasıyla birlikte, mobil pazarlama stratejileri de giderek önem kazanmaktadır. Mobil uyumlu web siteleri, uygulamalar ve SMS pazarlaması gibi yöntemlerle mobil kullanıcıları hedefleyebilirsiniz.

E-ticarette dijital pazarlama iletişimi, markanızın çevrimiçi varlığını güçlendirmek ve satışları artırmak için vazgeçilmez bir araçtır. Doğru strateji ve kanalların kullanımıyla, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

E-Ticarette Dijital Pazarlama İletişimi