PR nedir genellikle "Halkla İlişkiler" anlamına gelir. Halkla ilişkiler, bir kurumun veya kişinin imajını, algısını ve ilişkilerini yönetme sürecidir. Bu süreçte, halkla ilişkiler uzmanları, medya, hedef kitleler, paydaşlar ve diğer ilgili taraflarla iletişim kurarlar ve bu ilişkileri güçlendirirler. 

Amacı, olumlu bir imaj oluşturmak, şirketin veya kişinin itibarını korumak ve desteklemektir. PR faaliyetleri genellikle basın bültenleri, basın toplantıları, medya ilişkileri, etkinlik yönetimi ve dijital medya stratejilerini içerebilir.

PR Amacı Nedir?

Halkla ilişkilerin (PR) amacı, bir kurumun, markanın, veya kişinin imajını, algısını ve ilişkilerini olumlu yönde şekillendirmek ve yönetmektir. PR, hedef kitlelerle etkileşim kurarak, onların olumlu bir algı oluşturmalarını ve kurum veya kişi hakkında güven duymalarını sağlamayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda PR şunları gerçekleştirebilir:

İmaj Yönetimi: Kurumun veya kişinin itibarını korumak ve geliştirmek için çaba sarf etmek.

Hedef Kitlelerle İletişim: Hedef kitlelerle doğrudan veya dolaylı olarak iletişim kurarak, onların ilgi ve beklentilerini anlamak ve karşılamak.

Kriz Yönetimi: Kriz durumlarında etkili iletişim ve kriz yönetimi stratejileri geliştirmek ve uygulamak.

Medya İlişkileri Yönetimi: Medya ile ilişkileri yöneterek, olumlu basın kapsamı sağlamak ve medyanın kurum veya kişi hakkındaki algısını yönlendirmek.

Topluluk İlişkileri: Toplumda kurumun veya kişinin pozitif etkisini artırmak ve toplumsal sorumluluk projeleriyle toplumla etkileşimde bulunmak.

İç İletişim: Kurum içi iletişimi güçlendirmek ve çalışanların kurumun misyonu, değerleri ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Lobi Faaliyetleri: Hükümetler, kamu kurumları ve politika yapıcılarla etkili ilişkiler kurarak, kurumun veya kişinin çıkarlarını savunmak ve yasal düzenlemeleri etkilemek.

Genel olarak, PR nedir amacı nedir, bir kurumun veya kişinin itibarını, algısını ve ilişkilerini yöneterek, onların başarılarını artırmak ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek için stratejik bir şekilde iletişim yapmaktır.

PR Nedir?

PR'nin faydaları nelerdir?

PR'nin bir dizi faydası vardır:

İmaj Geliştirme: Halkla ilişkiler, kurumun veya kişinin imajını olumlu bir şekilde şekillendirerek, güvenilirlik ve itibarını artırır.

Hedef Kitle İletişimi: PR, hedef kitlelerle etkili iletişim kurarak, onların ilgi ve beklentilerini anlamak ve karşılamak için bir platform sağlar.

Basın Kapsamı: Medya ilişkileri ve basın bültenleri aracılığıyla, kurum veya kişi hakkında olumlu haberlerin yayılmasını sağlar. Bu da geniş bir kitleye ulaşmayı ve marka bilinirliğini artırmayı sağlar.

Kriz Yönetimi: Halkla ilişkiler, kriz durumlarında etkili iletişim stratejileri geliştirerek, krizin etkilerini en aza indirir ve itibarın korunmasını sağlar.

Toplumsal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi: Toplumsal sorumluluk projeleri ve sürdürülebilirlik çabaları aracılığıyla, kurumun veya kişinin toplumda olumlu bir etki yaratmasını sağlar.

İç İletişim ve Çalışan Motivasyonu: Kurum içi iletişimi güçlendirerek, çalışanların kurumun misyonu, değerleri ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu da çalışanların motivasyonunu artırır.

Rekabet Üstünlüğü: Halkla ilişkiler, rakipler arasında farklılaşmayı sağlayarak, rekabet üstünlüğü elde etmeye yardımcı olur.

Yatırımcı ve Paydaş İlişkileri: Yatırımcılar, hissedarlar ve diğer paydaşlarla etkili iletişim kurarak, onların güvenini kazanır ve kurumun değerini artırır.

Bu faydaların kombinasyonu, bir kurumun veya kişinin başarısını artırarak, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve büyümeyi destekler.

PR Çalışması Nasıl Yapılır?

PR çalışması adım adım şu şekilde yapılabilir:

Hedef Belirleme: İlk adım, PR çalışmasının hedeflerini belirlemektir. Bu hedefler, marka bilinirliğini artırmak, olumlu bir imaj oluşturmak, yeni müşteriler çekmek veya mevcut müşteri tabanını korumak gibi olabilir.

Hedef Kitle Belirleme: PR çalışmasının hedef kitlesini tanımlamak önemlidir. Bu, potansiyel müşterilerin, mevcut müşterilerin, endüstri liderlerinin veya diğer paydaşların kim olduğunu anlamak anlamına gelir.

Strateji Geliştirme: Bir PR stratejisi oluşturmak, hedeflere ulaşmak için ne tür faaliyetlerin yapılacağını planlamak anlamına gelir. Bu strateji, basın bültenleri, medya ilişkileri, etkinlikler, içerik pazarlaması ve sosyal medya kampanyalarını içerebilir.

İçerik Oluşturma: İçerik, PR çalışmasının temelidir. Basın bültenleri, makaleler, blog gönderileri, sosyal medya mesajları, video içerikleri ve infografikler gibi çeşitli formatlarda içerik oluşturulmalıdır.

Medya İlişkileri Yönetimi: Medya ilişkileri yönetimi, gazetecilerle ilişkiler kurmak, basın bültenleri göndermek ve medya kapsamı elde etmek için önemlidir. Medya listeleri oluşturmak ve basın ilişkileri ajanslarından veya iç ekiplerden destek almak bu süreci kolaylaştırabilir.

Etkinlik Yönetimi: Etkinlikler, markanın veya kurumun hedef kitleyle etkileşime geçmesini sağlayabilir. Basın toplantıları, ürün lansmanları, seminerler veya fuarlar gibi etkinlikler düzenlemek ve tanıtımını yapmak, markanın görünürlüğünü artırabilir.

Ölçüm ve Analiz: PR çalışmasının etkisini ölçmek ve başarıyı değerlendirmek önemlidir. Bu, medya kapsamı, web trafiği, sosyal medya etkileşimi ve satışlar gibi ölçümler aracılığıyla yapılabilir. Bu verilerin analizi, gelecekteki PR stratejilerinin şekillendirilmesine yardımcı olabilir.

Bu adımlar, bir PR kampanyasının planlanması ve uygulanmasında kullanılabilir. Her adım, belirlenen hedeflere ulaşmak için kritik öneme sahiptir ve titizlikle uygulanmalıdır.

PR(Public Relations) ne işe yarar?

Halkla İlişkiler (PR), bir kurumun, markanın veya kişinin imajını, algısını ve ilişkilerini yönetmek için kullanılan bir iletişim disiplinidir. PR'nin çeşitli işlevleri ve faydaları şunlardır:

İmaj Yönetimi: PR, bir kurumun veya kişinin olumlu bir imaj oluşturmasına ve korumasına yardımcı olur. Olumlu bir imaj, güvenilirlik ve itibarın artmasına yol açar.

Marka Bilinirliği: PR, markanın veya kurumun adının duyulmasını sağlar. Basın bültenleri, medya kapsamı ve etkinlikler gibi PR faaliyetleri, marka bilinirliğini artırabilir.

Medya İlişkileri Yönetimi: PR, gazetecilerle ilişkileri yönetmek ve olumlu medya kapsamı elde etmek için kullanılır. Bu, markanın tanıtımını yapmak ve olumlu haberlerin yayılmasını sağlamak için önemlidir.

Kriz Yönetimi: Kriz durumlarında, PR kriz iletişimi stratejileri geliştirerek, kurumun veya kişinin itibarını korumaya çalışır. Hızlı ve etkili bir şekilde krizi yönetmek, uzun vadeli zararı azaltabilir.

Topluluk İlişkileri: PR, kurumun toplumla etkileşimini ve toplumsal sorumluluk projelerini yönetir. Bu, kurumun toplumda olumlu bir etki yaratmasına ve toplumun desteğini kazanmasına yardımcı olur.

İç İletişim: Kurum içi iletişimi güçlendirmek için PR kullanılır. Çalışanlarla etkili iletişim kurarak, onların kurumun misyonunu ve değerlerini benimsemesini sağlar.

Rekabet Üstünlüğü: PR, markanın rakiplerinden farklılaşmasına ve rekabet üstünlüğü elde etmesine yardımcı olabilir. Olumlu medya kapsamı, markanın rakiplerinden ayrılmasını sağlayabilir.

Bu işlevlerin bir kombinasyonu, bir kurumun veya markanın başarısını artırarak, uzun vadeli büyümeyi destekler.

Pr Ne Demek

Geleneksel PR ve Dijital PR Arasındaki Farklılıklar

Geleneksel PR ne demek ve dijital PR arasındaki temel farklar şunlardır:

İletişim Araçları: Geleneksel PR, basın bültenleri, basın toplantıları, basılı yayınlar, gazete ve dergiler gibi geleneksel medya araçlarını kullanırken, dijital PR, dijital platformlar üzerinde iletişim kurar, bu da web siteleri, sosyal medya, bloglar, e-posta ve online yayınlar gibi araçları içerir.

Hedef Kitleler: Geleneksel PR, genellikle geleneksel medya tüketen ve bu medya üzerinden bilgi edinen kitleleri hedeflerken, dijital PR, çevrimiçi ortamda aktif olan ve dijital içeriklere erişim sağlayan hedef kitleleri hedefler.

Yayılma Hızı ve Erişim: Dijital PR, içeriğin hızlı bir şekilde yayılmasını ve geniş bir kitleye erişim sağlanmasını sağlar. Bu, sosyal medya paylaşımları, viral kampanyalar ve dijital medya reklamları gibi hızlı ve geniş kapsamlı iletişim stratejileri içerirken, geleneksel PR'nin etkisi genellikle daha yavaş ve yerel veya seçici olabilir.

Ölçülebilirlik: Dijital PR'nin etkisi genellikle daha kolay ölçülebilir ve izlenebilirken, geleneksel PR'nin etkisi daha zor ölçülebilir. Dijital PR, web trafiği, sosyal medya etkileşimi ve dönüşüm oranları gibi çeşitli ölçümler aracılığıyla etkinliğini değerlendirebilir.

Etkileşim ve Geri Bildirim: Dijital PR, hedef kitlelerle doğrudan etkileşim kurma ve geri bildirim almayı kolaylaştırır. Sosyal medya platformları ve dijital iletişim araçları, markaların takipçileriyle etkileşime girmesine ve geri bildirim almasına olanak tanırken, geleneksel PR'de bu tür etkileşimler daha sınırlı olabilir.

Maliyet: Genellikle, dijital PR'nin maliyeti geleneksel PR'ye göre daha düşüktür. Dijital platformlarda içerik oluşturma ve yayınlama maliyetleri genellikle daha düşük olduğundan, dijital PR daha bütçe dostu olabilir.

PR işlevleri nelerdir?

PR'nin (Halkla İlişkilerin) işlevleri şunlardır:

İmaj Yönetimi: Kurumun veya kişinin imajını olumlu bir şekilde yönetmek ve korumak, PR'nin temel işlevlerinden biridir. İyi bir imaj, güvenilirlik ve itibarın artmasına yardımcı olur.

Hedef Kitle İletişimi: PR, hedef kitlelerle etkili iletişim kurarak, onların ilgi ve beklentilerini anlamak ve karşılamak için bir platform sağlar.

Medya İlişkileri Yönetimi: Gazetecilerle ilişkileri yönetmek ve olumlu medya kapsamı elde etmek için PR kullanılır. Bu, markanın tanıtımını yapmak ve olumlu haberlerin yayılmasını sağlamak için önemlidir.

Kriz Yönetimi: Kriz durumlarında, PR kriz iletişimi stratejileri geliştirerek, kurumun veya kişinin itibarını korumaya çalışır. Hızlı ve etkili bir şekilde krizi yönetmek, uzun vadeli zararı azaltabilir.

Topluluk İlişkileri: PR, kurumun toplumla etkileşimini ve toplumsal sorumluluk projelerini yönetir. Bu, kurumun toplumda olumlu bir etki yaratmasına ve toplumun desteğini kazanmasına yardımcı olur.

İç İletişim: Kurum içi iletişimi güçlendirmek için PR kullanılır. Çalışanlarla etkili iletişim kurarak, onların kurumun misyonunu ve değerlerini benimsemesini sağlar.

Rekabet Üstünlüğü: PR, markanın rakiplerinden farklılaşmasına ve rekabet üstünlüğü elde etmesine yardımcı olabilir. Olumlu medya kapsamı, markanın rakiplerinden ayrılmasını sağlayabilir.

Bu işlevlerin bir kombinasyonu, bir kurumun veya markanın başarısını artırarak, uzun vadeli büyümeyi destekler.

PR ile reklam arasındaki fark nedir?

PR (Halkla İlişkiler) ile reklam arasındaki temel farklar şunlardır:

Ücret ve Kontrol: Reklam, bir şirketin veya kişinin belirli bir ücret karşılığında bir medya yayınında veya platformunda reklam alanı satın aldığı bir tanıtım türüdür. Reklamveren, reklamın içeriği, zamanlaması ve yayılacağı medya platformu üzerinde tam kontrol sahibidir. PR ise medya kapsamını kazanmak için ücret ödenmez ve medya tarafından doğal haber içeriği olarak sunulur. PR'de, marka veya kişi haber değeri taşıyan içeriklerle medya ile etkileşime girer.

Güvenilirlik ve Bağımsızlık: Reklamlar açıkça tanıtıldıkları için, tüketiciler genellikle reklamların bir şirketin çıkarlarını yansıttığını bilirler. PR ise daha bağımsız bir görünüm sunabilir çünkü haber içeriği olarak sunulduğu için daha güvenilir bir algıya sahiptir.

Kontrol ve Mesaj Yönetimi: Reklam, markanın belirli bir mesajını doğrudan iletmek için kullanılır ve bu mesajın kontrolü reklamverende olur. PR'de ise mesajın kontrolü daha esnektir ve medya tarafından sunulduğu için marka, mesajın tam kontrolüne sahip olamaz.

Kapsam ve Erişim: Reklam, genellikle belirli bir kitleye doğrudan ulaşmayı amaçlar ve genellikle belirli bir kitleye yöneliktir. PR ise genellikle daha geniş bir kapsama sahiptir çünkü medya tarafından sunulduğu için farklı kitlelere ulaşabilir.

Maliyet: Reklam, genellikle medya yayınlarındaki reklam alanının satın alınmasıyla ilgili bir maliyete sahiptir ve bu maliyet reklamveren tarafından doğrudan karşılanır. PR ise medya kapsamını kazanmak için genellikle doğrudan bir maliyeti olmadığı için daha bütçe dostu bir seçenektir.

PR ile pazarlama arasındaki fark nedir?

PR (Halkla İlişkiler) ile pazarlama arasındaki temel farklar şunlardır:

Hedef ve Kapsam: Pazarlama, genellikle belirli ürün veya hizmetlerin satışını artırmak için tüketici davranışlarını etkilemeyi amaçlar. PR ise genellikle bir markanın veya kurumun itibarını yönetmek, algısını şekillendirmek ve ilişkilerini güçlendirmek için kullanılır.

Kontrol ve Ücret: Pazarlama, markanın doğrudan kontrolü altında olan ve genellikle belirli bir bütçeyle yönetilen faaliyetlerdir. Reklam, promosyonlar, satış promosyonları, doğrudan pazarlama gibi pazarlama faaliyetleri için belli bir ücret ödenir. PR ise genellikle doğal medya kapsamını kazanmak için çaba sarf eder ve bu tür kapsamlar için doğrudan bir ücret ödenmez.

Mesaj Yönetimi: Pazarlama, genellikle markanın belirli bir mesajını doğrudan iletmek için kullanılır ve bu mesajın kontrolü marka tarafından sağlanır. PR'de ise mesajın kontrolü daha esnektir ve medya tarafından sunulduğu için marka, mesajın tam kontrolüne sahip olamaz.

Zamanlama ve Uzun Vadeli Etki: Pazarlama genellikle kısa vadeli sonuçlar elde etmeyi amaçlar ve belirli bir satış veya dönemdeki geliri artırmak için kullanılır. PR ise uzun vadeli bir etkiye sahiptir ve genellikle bir markanın itibarını ve ilişkilerini güçlendirmek için uzun vadeli bir stratejiye dayanır.

Hedef Kitle ve İletişim: Pazarlama, genellikle belirli bir hedef kitleye doğrudan ulaşmayı amaçlar ve bu hedef kitleyle genellikle satış veya pazarlama iletişimi üzerinden etkileşim kurar. PR ise genellikle geniş bir kitleye ulaşmayı hedefler ve medya kapsamı, etkinlikler veya toplumla etkileşim yoluyla marka imajını yönetir ve güçlendirir.

PR/Halkla İlişkiler istatistikleri

genel olarak PR ve Halkla İlişkilerle ilgili istatistikler şunları içerebilir:

Medya Kapsamı: Bir markanın veya kurumun belirli bir zaman diliminde aldığı medya kapsamıyla ilgili istatistikler. Bu, basın bültenlerinin ne kadar medya organı tarafından alındığı, haberlerin ne kadar yayımlandığı veya sosyal medyada ne kadar etkileşim olduğu gibi ölçümleri içerebilir.

Reputasyon ve Algı İstatistikleri: Bir markanın veya kurumun halk nezdindeki algısını ve itibarını ölçmek için yapılan anketler ve araştırmalar. Bu tür istatistikler, bir markanın itibarının nasıl algılandığı, müşteri memnuniyeti düzeyi ve diğer markalarla karşılaştırıldığında nasıl konumlandığı gibi konuları içerebilir.

Etkileşim ve Katılım Verileri: Bir markanın veya kurumun sosyal medya ve diğer çevrimiçi platformlarda aldığı etkileşim ve katılım verileri. Bu, beğeniler, yorumlar, paylaşımlar, retweet'ler, hashtag kullanımı gibi verileri içerebilir.

Kriz Yönetimi İstatistikleri: Bir markanın veya kurumun bir kriz durumunda nasıl tepki verdiğini ve bunun sonucunda aldığı geri bildirimleri içeren istatistikler. Bu, krizle ilgili sosyal medya etkileşimi, medya kapsamı ve marka itibarı üzerindeki etkileri içerebilir.

Bu istatistikler, bir markanın veya kurumun PR ve Halkla İlişkiler stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmek için kullanılabilir.

PR disiplinleri & çeşitleri nelerdir?

PR ne demek (Halkla İlişkiler) disiplinleri ve çeşitleri şunlardır:

Medya İlişkileri: Medya ile ilişkileri yönetmek ve medya kapsamı elde etmek için kullanılan PR disiplinidir. Bu, basın bültenleri göndermek, basın toplantıları düzenlemek, basın ilişkileri ajanslarıyla çalışmak ve medya temsilcileriyle etkileşimde bulunmayı içerir.

Kriz İletişimi: Kriz durumlarında etkili bir iletişim stratejisi geliştirmek ve uygulamak için kullanılan PR disiplinidir. Bu, hızlı tepki verme, doğru bilgi sağlama, şeffaflık ve itibarın korunması için çaba sarf etmeyi içerir.

Toplum İlişkileri: Toplumla etkileşimde bulunmak ve toplumsal sorumluluk projeleri yoluyla marka itibarını güçlendirmek için kullanılan PR disiplinidir. Bu, yerel topluluklarla işbirliği yapma, çevresel ve sosyal konulara duyarlılık gösterme ve sürdürülebilirlik çabalarına katılma gibi aktiviteleri içerir.

Kurumsal İletişim: Bir kurumun iç ve dış iletişim stratejilerini yönetmek için kullanılan PR disiplinidir. Bu, çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, kurumun misyonunu ve değerlerini tanıtmak, yatırımcı ilişkilerini yönetmek ve paydaşlarla iletişim kurmak gibi aktiviteleri içerir.

Ürün ve Marka Tanıtımı: Bir ürünün veya markanın tanıtımını yapmak ve marka bilinirliğini artırmak için kullanılan PR disiplinidir. Bu, ürün lansmanları düzenlemek, basın açıklamaları yapmak, ürün incelemelerini sağlamak ve marka imajını güçlendirmek için çeşitli iletişim stratejilerini içerir.

Dijital PR: Dijital platformlarda marka itibarını yönetmek ve çevrimiçi varlığı güçlendirmek için kullanılan PR disiplinidir. Bu, sosyal medya yönetimi, dijital içerik oluşturma, online etkinlikler düzenleme ve dijital medya ilişkilerini yönetme gibi aktiviteleri içerir.

Kamu İlişkileri: Bir kurumun veya markanın kamuoyuyla etkileşimini yönetmek ve kamu politikaları, yasal düzenlemeler ve hükümet ile ilişkilerini güçlendirmek için kullanılan PR disiplinidir. Bu, lobi faaliyetleri, politika savunuculuğu, toplumla diyalog kurma ve kamuoyu araştırmaları gibi aktiviteleri içerir.

Bu disiplinler, bir kurumun veya markanın halkla ilişkiler stratejilerini yönetmek ve güçlendirmek için çeşitli yaklaşımları içerir. Her biri, belirli hedeflere ve ihtiyaçlara yönelik özel beceriler ve stratejiler gerektirir.

Pr'ın temel kriz yönetimi

Halkla İlişkiler (PR) alanında kriz yönetimi, olası kriz durumlarına karşı hazırlıklı olmak ve kriz anında etkili bir şekilde tepki vermek için önemli bir stratejik planlama sürecidir. İşte temel kriz yönetimi planlarının örnekleri:

Kriz Ekibi Oluşturma: Kriz yönetimi planı, bir kriz durumunda hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek için bir kriz yönetimi ekibi oluşturmayı içermelidir. Bu ekip, krizle başa çıkmak için gereken uzmanlık alanlarında yetkin kişilerden oluşmalıdır.

Kriz Durumlarını Tanımlama ve Değerlendirme: Plan, potansiyel kriz durumlarını önceden tanımlamalı ve bunları değerlendirmelidir. Hangi olayların bir krize yol açabileceği, nasıl bir etki yaratabileceği ve hangi zararlara neden olabileceği gibi konular değerlendirilmelidir.

Kriz İletişim Planı: Kriz anında iletişim stratejileri belirlenmeli ve iletişim kanalları önceden belirlenmelidir. Medya ilişkileri, sosyal medya yönetimi, iç iletişim ve paydaş iletişimi gibi konuları içeren kapsamlı bir iletişim planı oluşturulmalıdır.

Hızlı Tepki Stratejisi: Plan, kriz anında hızlı bir tepki verme stratejisi içermelidir. Kriz durumunun ne zaman bildirileceği, nasıl ele alınacağı ve ne zaman kamuoyuna açıklanacağı gibi konular netleştirilmelidir.

Bilgi ve Veri Yönetimi: Plan, kriz durumunda toplanacak bilgilerin nasıl yönetileceğini ve kullanılacağını belirlemelidir. Doğru ve güncel bilgilere erişim sağlamak için bir bilgi yönetimi stratejisi oluşturulmalıdır.

Eğitim ve Simülasyonlar: Plan, kriz durumlarına karşı personelin eğitilmesi ve simülasyonların düzenlenmesi gibi önlemleri içermelidir. Kriz durumunda nasıl hareket edileceği konusunda personelin bilgi ve becerilerini artırmak önemlidir.

Kriz Sonrası Değerlendirme ve İyileştirme: Plan, bir kriz durumu sona erdikten sonra yaşananları değerlendirme ve iyileştirme adımlarını içermelidir. Krizin nasıl yönetildiği, nelerin doğru yapıldığı ve nelerin geliştirilebileceği gibi konuları içeren bir kriz sonrası değerlendirme yapılmalı ve plan gerekirse güncellenmelidir.

Bu temel kriz yönetimi planları, bir kurumun veya markanın kriz durumlarında etkili bir şekilde tepki vermesine ve itibarını korumasına yardımcı olur.

PR Ne demek

PR Ne demek

PR ne demek, pr nedir gibi soruların cevabı ve kısaltması "Halkla İlişkiler" anlamına gelir. Halkla İlişkiler, bir kurumun veya kişinin halkla ilişkilerini yönetmek, itibarını korumak ve geliştirmek için kullanılan iletişim ve strateji disiplinidir. PR faaliyetleri, medya ilişkileri, kriz iletişimi, marka yönetimi, iç iletişim, etkinlik yönetimi ve toplumla ilişkiler gibi alanları kapsar. Halkla İlişkiler, bir kurumun veya kişinin kamuya açık imajını, algısını ve ilişkilerini yönetmek için çeşitli iletişim araçlarını kullanır.